Gå till sidans innehåll

Före laboratorieundersökningar

Innan du går till laboratoriet ska du kontrollera om de planerade proverna kräver uppehåll i kostintaget eller provtagning före ett visst klockslag.

Största delen av de vanliga laboratorieundersökningarna kräver inte uppehåll i kostintaget. När man kommer överens om undersökningarna lönar det sig att samtidigt ta reda på huruvida de kräver fasta, dvs. 10 timmars uppehåll i kostintaget. För undersökningar som kräver fasta antecknas bokstaven f (fasting) i laboratorieremissen.

Då det gäller normala uppföljningsprover för person med diabetes behövs uppehåll i kostintaget endast om man uttryckligen vill undersöka blodsockervärdet eller blodets fettvärden på morgonen efter uppehåll i kostintaget. Om personen själv följer upp blodsockervärdena med egenmätningar behövs det i allmänhet inte något fastesocker. Också blodets fettvärden kan kontrolleras efter en lätt frukost, om inte ett fasteprov uttryckligen begärs.

För sockerhemoglobin HbA1c-provet krävs inget uppehåll i kostintaget.

Före ett laboratoriebesök på morgonen kan de egna läkemedlen i tablettform tas som normalt på morgonen, om inte vårdenheten ger några andra anvisningar.

I regel kan en person med diabetes som får insulinbehandling således administrera basinsulinet som normalt i samband med laboratorieundersökningar. Om det är fråga om flerinjektionsbehandling ska en lätt frukost intas samt en lämplig dos snabbverkande insulin injiceras på morgonen.

Om en undersökning kräver uppehåll i kostintaget ska basinsulinet administreras som normalt dagen eller kvällen innan. Undersökningarna genomförs exempelvis kl. 7–9. Före undersökningen krävs ett uppehåll på minst 10 timmar i kostintaget, men man får dricka ett glas vatten på morgonen.

Frukosten intas och det snabbverkande insulinet för denna administreras först efter laboratorieundersökningarna. Om basinsulinet tas på morgonen kan det administreras efter provtagningen. Också diabetesläkemedel i tablettform ska tas först efter undersökningen.

Om blodsockervärdet efter uppehåll i kostintaget lätt sjunker till en alltför låg nivå lönar det sig att kontrollera att det överhuvudtaget inte finns för mycket basinsulin. Om det behövs, till exempel med tanke på resan till laboratoriet eller på väntetiden, kan den föregående basinsulindosen minskas individuellt med 10–20 procent. Observera dock att effekten av dosreduktion för vissa basinsuliner (som glargin 300 enh/ml eller degludek) dyker upp med en fördröjning, först efter dagar.

För vissa laboratorieundersökningar krävs en provtagning vid ett visst klockslag. Till exempel sköldkörtelprovet P-TSH ska tas på förmiddagen före kl. 10 och innan ett eventuellt sköldkörtelläkemedel tas.

Uppdaterad 25.5.2022