Gå till sidans innehåll

Självuppföljning av blodsockervärdet vid måltids- och tablettbehandling av typ 2 diabetes

Om du har typ 2 diabetes lönar det sig att med egna mätningar ta reda på hur ätande, motion och läkemedelsbehandlingar påverkar blodsockret.

Vid typ 2 diabetes lönar det sig att genom måltidsparmätningar granska och lära sig hur måltider, och på olika sätt komponerade måltider, samt varierande motion påverkar blodsockret. Mätningarna kan användas för uppföljning av effekten av kostbehandling och motionsbehandling och för att stödja den egna motivationen.

Du får en blodsockermätare på din vårdplats. Mätarremsor får man från utdelningen av vårdredskap inom det egna välfärdsområdet i enlighet med den egna vårdplanen och riktlinjerna för det egna välfärdsområdet. Du kan också köpa testremsor i affärer som säljer hälsovårdsprodukter, på apotek eller på nätet. Även flera diabetesföreningar säljer mätare och testremsor.

Nya läkemedel sänker inte blodsockret för mycket

Förutom livsstilsbehandling används vid typ 2 diabetes vanligtvis läkemedel som inte sänker blodsockret för lågt vid normal användning. Behovet av självmätningar av blodsocker är därför lägre än tidigare. Genom självmätningar kan du förutom effekten av livsstilsbehandlingen följa upp även responsen på den påbörjade läkemedelsbehandlingen.

Läkemedel som schematiskt ökar insulinutsöndringen kan sänka blodsockret för lågt

Långverkande glimepirid ökar insulinutsöndringen schematiskt från bukspottkörteln och verkar hela dygnet. Dosen anpassas till sedvanliga måltider och motion. Om måltiderna är knappa sjunker blodsockret lätt för lågt. I samband med motion behövs ofta ett extra mellanmål. På grund av risken för alltför lågt blodsocker behövs mätningar lite oftare.

En kortverkande måltidstablett, eller glinides, sänker blodsockret i samband med en måltid. Dosen justeras till den normala mängden kolhydrater vid en måltid med hjälp av måltidsparmätningar.

När blodsockret är på målnivå och sockerhemoglobinet HbA1c som beskriver den långvariga sockerbalansen har korrigerats till under 48–53 mmol/mol, kan mätningarna minskas. I en god sockerbalans kan en lämplig mätningstäthet vara till exempel en blodsockermätning på morgonen före frukost och ett par timmar efter huvudmåltiden 1–3 dagar i veckan.

Om morgonmätningarna upprepat är över 7 mmol/l och mätningarna efter huvudmåltiden över 10 mmol/l eller sockerhemoglobinet HbA1c stiger över målnivån ska mätningar utföras oftare. Måltidsparmätningar eller en intensiv uppföljning kan utföras.

Uppdaterad 30.9.2023