Gå till sidans innehåll

Basinsulinpreparat i flerinjektionsbehandling

Detemir-, glargin- och degludecinsulin används som basinsulin i flerinjektionsbehandling.

Detemirinsulin

Vid insulinbrist doseras detemirinsulin två gånger per dygn, dvs. på morgonen eller förmiddagen och på kvällen. Det lämpar sig särskilt väl för personer som i flerinjektionsbehandlingen upprepade gånger behöver variera insulindosen till exempel på grund av långa träningspass.

Glargininsulin

Glargininsulin 100 enh/ml kan vanligtvis administreras i en dos per dygn, men för en del om personer med diabetes blir effekten på blodsockernivån jämnare och bättre på morgonen, om dosen delas upp i två injektioner.

Glargininsulin 300 enh/ml administreras i en dos per dygn vilken tid på dygnet som helst, men vid ungefär samma tidpunkt varje dag. Med glargininsulin 300 enh/ml-preparatet uppstår färre fall av för lågt blodsocker än med glargininsulin 100 enh/ml och detemirinsulin.

Degludecinsulin

Degludecinsulin 100 enh/ml eller 200 enh/ml administreras i en dos per dygn. I fråga om injektionstidpunkten är detta det mest flexibla basinsulinpreparatet. Injektionstidpunkten kan varieras från dag till dag, förutsatt att intervallet mellan injektionerna är minst åtta och högst 40 timmar. Det lämpar sig således speciellt för personer vilkas dygnsrytm varierar på grund av tidvis lång sömn, skiftarbete eller upprepade resor över tidszoner. Med degludecinsulin uppstår färre fall av för lågt blodsocker än med glargininsulin 100 enh/ml och detemirinsulin.

Uppdaterad 30.9.2023