Gå till sidans innehåll

Gastroskopi

Gastroskopi, det vill säga endoskopi av magen är en endoskopisk undersökning av matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen. I samband med den kan man ta vävnadsprov och göra ingrepp.

Potilaalle tehdään mahan tähystys eli gastroskopia

Gastroskopi används för att reda ut orsaken till olika symtom i bröstet och övre delen av buken. Symtomen kan vara kräkningar, svårigheter att svälja, oklara bröstsmärtor eller smärta i övre delen av magen. Gastroskopi kan också göras vid avvikande laboratoriesvar, såsom vid låga hemoglobinvärden.

Gastroskopi behövs som kontrollundersökning för att säkerställa läkningen av bland annat magsår och svår inflammation i matstrupen, samt vid uppföljning av vissa sjukdomar i övre delen av matsmältningskanalen.

Se på följande videofilm hur man förbereder sig inför en gastroskopisk undersökning och hur den framskrider.

Före undersökningen bör man vara oäten och orökt från och med föregående kväll eller minst sex timmar före undersökningen. På så sätt säkerställer man ett pålitligt undersökningsresultat. Man kan dricka vatten ännu två timmar före undersökningen.

Vilka läkemedel kan man ta?

  • Du kan ta de läkemedel som du regelbundet använder, dock minst två timmar före ingreppet. Om du har Marevan-behandling eller annan så kallad blodförtunningsmedicinering och du inte har fått anvisningar om doseringen för dagarna före undersökningen, ska du kontakta endoskopienheten.

  • Ta med en lista över de läkemedel som du använder när du kommer till undersökningen.

  • Om du har tablettbehandlad diabetes, ta med läkemedlen till undersökningen. Om du har insulinbehandling och du inte har fått anvisningar om hur du ska dosera insulinet dagarna före undersökningen, kontakta endoskopienheten.

Läkaren gör undersökningen med ett böjligt, slangaktigt endoskop. Hen styr den via munnen till matstrupen, därifrån till magsäcken och ända till tolvfingertarmen.

Via endoskopet kan man i samband med undersökningen ta prover för en mikroskopisk undersökning. Provtagningen är smärtfri. I samband med undersökningen kan man även göra ingrepp, till exempel avlägsna polyper.

Genom att följa läkarens och skötarnas anvisningar kan man underlätta undersökningens gång och göra undersökningen trygg. Undersökningen tar 5–15 minuter beroende på de fynd och antalet vävnadsprover som ska tas.

Före undersökningen kan du få svalgbedövning och läkemedel för att lindra nervositeten och smärtan. Vid behov kan undersökningen också göras under narkos.

Om man behöver lugnande läkemedel bör man förbereda sig på att stanna på polikliniken 1–2 timmar efter undersökningen och ha en följeslagare vid hemfärden. Det är förbjudet att köra bil på undersökningsdagen.

Man kan äta genast efter undersökningen. Efter en svalgbedövning kan man äta och dricka cirka en halv timme efter undersökningen, när bedövningens verkning har avtagit.

Uppdaterad 24.5.2022