Gå till sidans innehåll

Hur kan jag minska risken för att insjukna i allvarlig leversjukdom?

Många faktorer, såsom alkoholkonsumtion, övervikt, typ 2-diabetes samt rökning, påverkar uppkomsten och framskridandet av en långvarig leversjukdom.

Också då den primära orsaken till leversjukdomen är något annat än virushepatit eller en autoimmun sjukdom kan man med hjälp av levnadsvanor undvika att belasta levern ytterligare.

Genom att ändra på variablerna i riskräknaren kan man bedöma vilka effekterna på den egna risken för leversjukdom är då man minskar alkoholkonsumtionen, går ner i vikt och slutar röka.

Alkohol är inte en hälsoprodukt och även sparsam regelbunden alkoholkonsumtion kan öka risken för vissa sjukdomar, också när riskräknarens resultat är lågt. För att förebygga leverskador som orsakas av alkohol är det väsentligt att minska på helhetskonsumtionen, dvs. helhetsmängden alkohol man dricker per vecka eller månad. Det är också nyttigt att ha pausperioder i alkoholkonsumtionen och att undvika att dricka mer än 4–5 portioner under samma dag. Drick med maten om du dricker. Undvik så kallat semesterdrickande, dvs. att periodvis dricka mycket dagligen. Om levercirros redan utvecklats är det helt förbjudet att konsumera alkohol, oberoende av den primära underliggande orsaken till cirros.

Viktminskning är hörnstenen vid behandling av fettleversjukdom. Även när viktindexet, BMI, är normalt eller endast lätt förhöjt kan det finnas för mycket fett i buken och därigenom i levern, vilket ökar risken för att utveckla leverfibros. Bukfetma är ett tillstånd där övervikten i synnerhet lägger sig runt midjan. Förhållandet mellan midjeomkrets och höftomkrets återspeglar bukfetman. Det är viktigt att bli av med bukfetman även om man ännu inte har många extrakilon. Midjeomfånget minskar i genomsnitt cirka 1 cm för varje kilo man går ner i vikt.

Viktkontroll och behandling av bukfetma sker med hjälp av hälsosam kost och motion. Motion gynnar levern och hela kroppen, även om man inte lyckas gå ner i vikt.

Metabola syndromet är nära kopplat till fettleversjukdom och bukfetma. Det är viktigt att kartlägga och behandla metabola syndromets bidragande faktorer såsom förhöjt blodtryck och avvikande kolesterolnivåer samt typ 2-diabetes.

Rökning ökar som känt risken för lungsjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar samt risken för cancer i allmänhet. Rökning ökar risken för levercirros och levercellscancer och därför är rökning en central bidragande faktor i räknaren för leverrisk.

Med tanke på leverns hälsa är det viktigt att sluta röka.

Uppdaterad 23.1.2023