Gå till sidans innehåll

Om stomins inverkan på matsmältningen

Stomins inverkan på matsmältningen och tarmfunktionen beror på om det är en tunn- eller tjocktarmsstomi.

Hos de som genomgått ilestomi har tjocktarmen endera avlägsnats helt eller är ur bruk ett tag. Avföringen som kommer från tunntarmsstomin är vattnig, när den är som tjockast är den grötaktig. I normala fall utsöndrar en tunntarmsstomi cirka 600–1 000 ml avföring per dygn om hela tunntarmen används för matsmältning och om stomin är typiskt placerad vid tunntarmens slutdel. På grund av den rikliga utsöndringen måste man vara uppmärksam på vätske- och saltbalansen.

Hos de som genomgått kolostomi lämnas förutom tunntarmen, en stor del av tjocktarmen som den var, så tarmsystemet fungerar huvudsakligen på samma sätt som innan operationen. Avföringen som utsöndras från en tjocktarmsstomi är vanligen relativt fast och tarmen fungerar vanligen 1–3 gånger per dygn, ibland mer sällan.

Uppdaterad 24.5.2022