Gå till sidans innehåll

Ändtarmsbråck, rektocele

Rektocele är en utbuktning, eller ett bråck, i ändtarmens nedre del. Tarmen buktar oftast ut framåt.

Ändtarmen trycker sig som en påse mot slidväggen

Bindvävshinnan mellan analkanalens främre vägg och slidan blir slappare till följd av ålder, graviditeter, förlossningar och upprepade krystningar. Rektocele är klart sällsyntare bland män än bland kvinnor.

Rektocele är ofta symtomfritt, men en större rektocele kan orsaka tarmtömningssvårigheter och en tyngdkänsla. Många som har detta besvär underlättar tarmtömningen genom att stödja mellangården eller slidsidan med fingret eller genom att gräva med fingret i ändtarmsöppningen.

Diagnos

Man kan få diagnosen rektocele vid ett mottagningsbesök. Under undersökningen ligger man på sidan eller i en gynekologisk ställning. Ibland kan man behöva göra ytterligare undersökningar i form av ultraljuds- eller magnetkameraundersökningar för att utreda andra framfallsförändringar i bäckenbotten.

Man kan underlätta tarmtömningsproblem vid rektocele genom att mjuka upp avföringen med hjälp av kosten och ett fiberpreparat. Bland fiberpreparaten är till exempel psylliumfiber lämpligt för detta ändamål. Man kan skölja bort avföring som blivit kvar i ändtarmen med lite vatten med hjälp av särskilda avsedda redskap. Du kan läsa mer om sköljning via denna länk:

Operativ behandling

Man kan besluta att operera rektocele om tarmtömningsproblemen inte lättar med ovan nämnda metoder eller om rektocelen är så stor att den trycks fram på slidsidan.

Man kan operera från slidsidan, ändtarmssidan eller via mellangården. Vanligast är att åtgärda rektocelen genom att sy från slidsidan. Operationer genom slidan utförs av en gynekolog.

Uppdaterad 24.5.2022