Gå till sidans innehåll

Om magcancer

Man känner inte till de exakta mekanismerna bakom cancer i magsäcken, men en inflammation i magens slemhinna orsakad av helicobacter-bakterien är en tydlig riskfaktor.

2015 konstaterades 600 nya fall av magcancer i Finland. Förutom vanlig magcancer, alltså karcinom i magsäcken, kan en tumör i magsäcken vara ett lymfom, en neuroendokrin tumör eller en GIST-tumör (gastrointestinal stromal tumour), men de är sällsynta. Bara en liten del av alla neuroendokrina tumörer och GIST-tumörer är elakartade. Nedan talar vi om vanlig magcancer.

Magcancer är sällsynt, även om det är väldigt vanligt att få en inflammation i magsäckens slemhinna orsakad av helicobacter-bakterien: uppskattningsvis hälften av jordens befolkning bär på helicobacter-bakterien. Livsstilen (rökning, stort intag av salt och litet intag av färska grönsaker och frukter) och ärftliga faktorer anses också ha betydelse för att man utvecklar magcancer.

Man vet att mutationer i CDH1 ökar risken för magcancer (livslång risk 70–80 procent), och därför följer man upp personer som bär på denna mutation eller opererar bort magsäcken i förebyggande syfte.

Uppdaterad 24.5.2022