Gå till sidans innehåll

Galloperation

Vid en galloperation tar man bort gallblåsan och stenarna i den.

Portsättning för en laparoskopisk operation (tecknad bild)

En galloperation utförs under generell anestesi, dvs. narkos, som en titthålsoperation där man gör fyra 1–2 centimeter stora hål i bukväggen och för in en kamera och instrument i bukhålan. Vanligtvis går operationen problemfritt från början till slut med titthålsteknik.

Sällan, i cirka ett fall av hundra, kan man inte slutföra operationen med titthålsteknik på ett säkert vis. Exempelvis kan en tidigare inflammation i gallblåsan försvåra titthålsoperationen. Då byter kirurgen teknik mitt under operationen till en öppen operation, där han eller hon lägger ett 10–15 centimeter långt snitt under höger revbensbåge.

Eventuella problem vid en galloperation

Gallblåsan samt gall-, lever- och bukspottskörtelgången

En galloperation är en relativt säker operation. Små operationssår blir sällan infekterade. Det är vanligt att det samlas lite blod på operationsområdet, och ibland kan denna blodutgjutning bli infekterad. Galläckage från den kapade gången till operationsområdet är ett sällsynt följdproblem och kan behandlas genom att man sätter ett skyddande drän på gallgångarna vid gastroskopin. En mycket sällsynt komplikation, hos cirka två av ettusen patienter, vid en galloperation kan vara en skada på den gemensamma gallgången.

Schematisk bild över gall- och bukspottskörtelgångarna

Leverns, gallblåsans och bukspottkörtelns gångar förenas i ett gemensamt rör som går ner i tolvfingertarmen. Tolvfingertarmen sitter i matsmältningskanalen direkt efter magsäcken.

Om du i övrigt är frisk kan du göra galloperationen dagkirurgiskt och får då troligen åka hem redan på operationsdagen för att återhämta dig.

Vanligtvis behöver man vara sjukskriven från lätt arbete i cirka en vecka för att återhämta sig efter operationen. För att operationssåren ska hinna läka måste man avstå från tung träning av magmusklerna i cirka tre veckor efter operationen.

Uppdaterad 24.5.2022