Gå till sidans innehåll

Undersökning av tarmtömningsproblem

Under mottagningsbesöket undersöker läkaren bäckenbottens struktur och hur bäckenbotten beter sig vid krystning och sammandragning.

Man kan också komplettera undersökningen med bilddiagnostiska undersökningar. Under mottagningsbesöket kan man bedöma rörelsen i bäckenbotten vid krystning genom en ultraljudsundersökning via mellangården.

Man får en ännu noggrannare bild genom en magnetkameraundersökning, som man gör vid behov. Då fyller man ändtarmen med en gel, och magnetkameraundersökningsapparaten tar bilder av förändringarna i bäckenbottens organ vid sammandragning och krystning.

Om tarmtömningsproblemet är ett nytt symtom bedömer man behovet av en koloskopi.

Framfallsförändringar är mycket vanliga och oftast symtomfria. Därför kan man inte bedöma behovet av behandling enbart baserat på bilddiagnostiska fynd, utan måste titta på sambandet mellan fynden och symtomen för varje patient.

Uppdaterad 24.5.2022