Gå till sidans innehåll

Behandling av magcancer

Behandlingen av magcancer planeras utifrån tumörens storlek och spridning.

När man behandlar magcancer strävar man efter att få bort hela tumören. Ibland kan man behandla ytliga tumörer som begränsar sig till magsäckens slemhinna genom ett ingrepp som man gör i samband med endoskopin av magsäcken, där man bara tar bort den del av slemhinnan som har med tumören att göra. Förutsättningen för ett sådant ingrepp är att risken för att cancern sprider sig till lymfkörtlarna verkar vara mycket liten.

Operation

Hos majoriteten av patienterna upptäcker man magcancer baserat på symtomen, då tumörerna vanligtvis inte längre är ytliga. Då behöver man operera. Vid operationen tar man bort magsäcken helt eller delvis. Man tar dessutom bort lymfkörtlarna runt magsäcken och ofta också gallblåsan och vid behov andra närliggande organ, som bukspottkörtelsvansen eller mjälten.

Adjuvant behandling

En del patienter får cytostatikabehandling före operationen, vilket man vanligtvis fortsätter med efter att patienten återhämtat sig från den. Ibland ger man cytostatikabehandling först efter operationen. Syftet med cytostatikabehandlingen är att minska risken för att tumören kommer tillbaka.

Uppdaterad 24.5.2022