Gå till sidans innehåll

Behandling av hemorrojder

Man kan behandla hemorrojder om de orsakar kontinuerliga besvär, såsom blödning eller obehag, och egenvården inte hjälper.

Det viktigaste vid egenvård är att undvika förstoppning och att krysta när man är på toaletten. Det är bra att göra avföringen mjuk med hjälp av kosten eller ett laxeringsmedel. Man kan använda receptfria stolpiller och krämer från apoteket tillfälligt för att lindra symtomen från hemorrojder, även om det inte finns något tydligt bevis på deras nytta. Hemorrojder som gör ont och som buktar ut lugnar sig inom en till två veckor, men blödningsbenägenheten kan vara långvarig eller tidvis återkommande.

Den primära behandlingen är att strypa hemorrojderna, dvs. att binda dem med gummiband. De bundna hemorrojderna krymper och buktar ut mindre. Det är en enkel åtgärd som man gör vid ett besök på allmänläkarmottagningen, men den kan kräva flera behandlingar. Åtgärden fungerar bäst för små hemorrojder som drar sig tillbaka in i ändtarmskanalen av sig själva.

Att strypa en hemorrojd 1
Att strypa en hemorrojd 2
Att strypa en hemorrojd 3

Man väljer att operera hemorrojderna om det inte har hjälpt att strypa dem eller om de återkommer snabbt efter behandlingen. Det finns många olika hemorrojdoperationer, och sannolikheten för att hemorrojderna återkommer samt återhämtningstiden efter operationen varierar.

Den effektivaste metoden är att operera bort hemorrojderna, men återhämtningstiden är lång (4–8 veckor) och den första tiden efter operationen har man ont.

När man opererar bort slemhinnan tar man bort slemhinnan i en ringform ovanför hemorrojderna, vilket gör att de drar sig uppåt. Då blir det inga sårytor i ändtarmsöppningen, vilket gör att återhämtningen blir kortare. Metoden lämpar sig inte för hemorrojder som sticker ut konstant, och det är troligare att symtomen återkommer än efter att man opererat bort hemorrojderna.

Med laserfiber kan man förstöra kärlstrukturerna inuti hemorrojderna genom ett litet snitt i ändtarmsöppningens mynning.

När man binder hemorrojdens artär tar man inte bort någon vävnad alls. Förutom att binda artären lyfter man också upp slemhinnan med stygn. Återhämtningstiden är kortare än när man tar bort hemorrojderna, men det är vanligare att de återkommer.

Hudflikar runt ändtarmsöppningen orsakar ingen blödning eller smärta, och det finns vanligtvis ingen anledning att ta bort dem. Mycket stora flikar kan orsaka hygieniska olägenheter, men avföringens konsistens har större effekt. Om man tar bort hudflikarna kirurgiskt tar det 4–6 veckor för såren att läka.

Uppdaterad 24.5.2022