Gå till sidans innehåll

Om bråck

Bråck syns som en utbuktning i bukväggen: när det uppkommer ett hål i bukväggens svaga del, trycks innehållet från bukhålan som är täckt med bukhinnan in i fettvävnaden under huden.

Typiska ställen där bråck förekommer (teckning)
Typiska ställen där bråck förekommer

Naturliga ställen där bråck kan uppkomma är ljumskkanalen, navelringen, bindvävshinnorna mellan de raka magmusklerna samt vid ärren efter magoperationer.

När en bråckutbuktning har uppkommit, läks den inte av sig själv och kan bli större med tiden. Oavsett storlek kan bråck vara symtomfri. Ibland kan bråcket när det buktas ut förorsaka smärta eller en obehaglig känsla. Bråcket kan synas tidvis eller konstant. I liggande position förvinner bråcket och i stående position eller när man anstränger sig syns det igen.

Med ett inklämt bråck avses att innehållet i bråcksäcken trängs in i bråckporten så att man inte kan trycka tillbaka bråckets innehåll i bukväggen. Ibland kan tarmen eller bukhinnenätet, omentet, som blivit inklämt i bråcket förlora sin blodcirkulation som en följd av det och då finns det fara för nekros. Symtomet är då våldsam smärta. Till lårbråck hör en stor inklämningsrisk men annars är inklämningar relativt sällsynta.

Vanligen är det lätt att diagnostisera bråck. Ifall det i bukväggen eller ljumskarna konstaterats en typisk utbuktning som går att trycka bort, behövs inga tilläggsundersökningar. Kirurgen planerar ett lämpligt behandlingssätt om bråcket förorsakar symtom eller stör det normala livet.

Uppdaterad 24.5.2022