Gå till sidans innehåll

Uppföljning efter magcanceroperation

Efter cancerbehandlingen har man till en början en rätt så tät uppföljning så att man kan ta tag i eventuella biverkningar av behandlingen.

Den första efterkontrollen är vanligtvis cirka 1–2 månader efter operationen. Därefter sker kontrollerna först var tredje månad, sedan var sjätte månad och till sist en gång om året. Om man beslutar för att ge ytterligare behandling vid Kliniken för cancersjukdomar efter operationen flyttas uppföljningen dit under behandlingarna. Prognosen vid magcancer beror till stor del på om tumören har spridit sig vid tidpunkten för operationen. Majoriteten av återfall av tumörer konstateras inom två år efter operationen.

Uppdaterad 24.5.2022