Gå till sidans innehåll

Behandling av avföringsinkontinens

Behandlingen beror på hur svåra symtomen är. Behandlingsmetoderna är läkemedelsbehandling, fysioterapi, sköljning och kirurgisk behandling. Vid behandlingen går man stegvis fram för att få symtomet som försämrar livskvaliteten under kontroll.

Läkemedelsbehandling är den primära behandlingen för alla som lider av avföringsinkontinens. I lindriga fall räcker det ofta som behandling. Med fiberpreparat (Vi-Siblin, Agiocur) strävar man efter att göra avföringens konsistens tätare så att det blir lättare att hålla sig. Fiberpreparat gör det lättare att tömma ändtarmen och minskar inkontinensen mellan tarmtömningarna. Det är viktigt att ta fiberpreparaten regelbundet. Man börjar med en liten dos och ser effekten efter cirka en månads användning. I början kan man få ont och bli svullen i magen.

Vid behov kan man ta läkemedlet loperamid (Lopex, Imodium, Imocur) som saktar ner tarmfunktionen och stärker slutmuskeln tillsammans med fiberpreparatet. Effekten börjar cirka en halvtimme efter att man svalt kapseln och varar i 6–8 timmar. Man tar vanligtvis läkemedlet direkt på morgonen och kan vid behov ta en andra kapsel på eftermiddagen. Läkemedlet är säkert även vid långvarigt bruk. Man kan också ta det vid behov och tar det då cirka en halvtimme innan man vill att effekten ska börja.

Såväl slutmusklernas som bäckenbottenmusklernas funktion har betydelse för kontinensen. Den yttre slutmuskeln och bäckenbottenmusklerna är viljestyrda muskler, vars funktion man kan förbättra genom regelbunden träning. Fysioterapeuter som är specialiserade på fysioterapi av bäckenbotten bedömer bäckenbottenmusklernas funktion och visar hur man gör rätt övningar.

Om kosten, fiberbehandlingen eller läkemedelsbehandlingen inte hjälper kan man behandla inkontinensproblemet genom att skölja tarmen via ändtarmsöppningen. På så sätt kan man behandla både ofrivillig tarmtömning och avföringsinkontinens. Man sköljer tarmen sittande på en toalettstol genom att pumpa in varmt vatten i ändtarmen med hjälp av en mjuk kateter. Genom att tömma den sista delen av tarmen minskar man avföringsinkontinensen och känslan av fysiskt obehag som orsakas av förstoppning. Regelbundet utförd är denna behandlingsmetod ett effektivt stöd för att kontrollera tarmfunktionen. Man kan genomföra behandlingen på vilken toalett som helst hemma, i stugan eller på resan när det passar en bäst.

En specialsjukskötare inom proktologi visar hur man sköljer tarmen på sin mottagning. Om man behöver skölja tarmen kontinuerligt kan man hämta ut vårdartiklar från kommunens uthämtning av vårdartiklar på remiss från poliklinikens specialsjukskötare.

En analtampong är en tampong som man stoppar in i den sista delen av ändtarmen och som förhindrar oavsiktlig avförings- och gasinkontinens. Det passar som stödbehandling för en del patienter. Det finns flera olika tamponger, och de kan användas i ett sträck i 12–20 timmar. En specialsjukskötare i proktologi visar hur man använder dem på sin mottagning och ger ett provpaket. Om behandlingen känns bra kan man utan kostnad hämta ut vårdartiklarna från kommunens uthämtning av vårdartiklar på remiss.

En skada på den inre slutmuskeln då den yttre slutmuskeln är normal kan leda till obemärkt avföringsinkontinens. Den inre slutmuskeln kan försvagas hela vägen eller kan få en lokal skada i samband med en förlossning eller operation. Det går inte att laga den inre slutmuskeln kirurgiskt om det har gått en lång tid sedan skadan uppstod. Man kan överväga att använda tätande fyllnadsmedel mellan slemhinnan och muskeln i analkanalen då andra behandlingar inte har gett något resultat.

Det går att laga den viljestyrda yttre slutmuskeln kirurgiskt även i ett senare skede om man konstaterar en fullständig ruptur i slutmuskeln. Operationsresultatet är dock betydligt sämre än om man åtgärdar skadan direkt efter att den uppstått.

Sakral neuromodulering är en metod där man modifierar nervledningen från bäckenbottenorganen längs ryggraden till hjärnbarken genom en kontinuerlig liten elektrisk ström intill en nerv i korsbenet. SNM lindrar symtomen hos patienter med svår avföringsinkontinens med cirka 70 procent, men man kan inte förutspå nyttan utan att testa apparaten. Behandlingsformen medför en del begränsningar för den som använder den, till exempel när det gäller fysisk aktivitet och magnetkameraundersökningar. Trots begränsningarna kan den vara ett alternativ för patienter med svår avföringsinkontinens.

En bidragande orsak till avföringsinkontinens kan vara att tarmen invaginerar sig själv. Då får man ofta svårt att tömma tarmen och även avföringsinkontinens. Man kan överväga en operativ behandling om inte konservativa behandlingar (läkemedelsbehandling och sköljning) gjort någon nytta. Ändtarmsbråck, eller rektocele, är ett mycket vanligt fynd bland kvinnor som fött barn. Rektocele kan vara kopplat till ofrivillig tarmtömning eller avföringsinkontinens, speciellt om slutmuskeln har en bristfällig funktion. När man överväger en operativ behandling av anatomiska förändringar i bäckenbotten samarbetar man med gynekologer.

För att behandla svår avföringsinkontinens kan man överväga en tarmstomi, om man inte lyckats förbättra livskvaliteten med andra behandlingar. Du hittar mer information om stomi du via följande länk:

Oavsiktligt utsläpp av tarmgas som enda symtom är den lindrigaste formen av analinkontinens. Kosten påverkar uppkomsten av gas. Receptfria läkemedel som minskar mängden gas är säkra, men inte särskilt effektiva. En kirurgisk behandling brukar inte hjälpa för att enbart kontrollera gasinkontinens.

Uppdaterad 24.5.2022