Gå till sidans innehåll

Divertiklar

Med divertiklar avses utbuktande fickor i tarmväggen.

Utbuktande ficka i tarmväggen

Divertiklar är relativt vanliga i tjocktarmen. De förorsakar i vanliga fall inga symtom och kräver inte behandling. I första hand bör man ta hand om tarmens goda funktion och till det lämpar sig fiberpreparat. Ibland kan en divertikel inflammeras och då talar man om divertikulit. Symtomen för inflammationen är vanligen smärta nertill på vänstra sidan av magen och feber. På sjukhuset kontrollerar man inflammationsvärdena. Om patienten inte tidigare har haft inflammationen, säkerställs diagnosen genom en bilddiagnostisk datortomografiundersökning. Om det är fråga om en upprepad inflammation, behövs datortomografi endast vid utredningen av exceptionellt kraftiga symtom.

Behandling av divertikulit

Behandlingen beror på symtomens svårighetsgrad och fynden vid datortomografin. Största delen av divertikuliterna är okomplicerade, vilket betyder att inflammationen inte har förorsakat tarmperforation eller bölder. En sådan inflammation läker i stort sett alltid av sig själv och en antibiotikabehandling gör inte läkningen snabbare. Oftast behövs inte heller sjukhusvård.

Ibland kan divertikulit förorsaka perforation i tarmväggen och då kan det uppkomma en varböld i bukhålan eller bukhinneinflammation, det vill säga peritonit. En sådan inflammation kräver alltid åtminstone antibiotikabehandling och ofta även operation. Om divertikulit som förorsakat en tarmperforation behandlas med antibiotika utan operation, görs det senare, inom ca 2–3 månader, en endoskopi av tjocktarmen för att kontrollera tarmens status.

Operation

Hos ungefär hälften av patienterna återkommer divertikulit. I de flesta fallen är dessa lindriga och läks av sig själv men de förorsakar en obekväm känsla. Om de upprepas ofta kan man överväga att avlägsna den delen av tarmen som inflammeras upprepade gånger. I vanliga fall betyder det att man kortar av kolon sigmoideum i regel endoskopiskt, det vill säga laparoskopiskt.

Svår divertikulit kan kräva akut operationsbehandling. Den sjuka delen av tarmen avlägsnas och beroende på hur allvarlig situationen är, kan man hamna att göra en stomi. Stomin kan möjligen slutas senare i en annan operation.

Uppdaterad 24.5.2022