Gå till sidans innehåll

Återhämtning efter magcanceroperation

Det tar sin tid att återhämta sig från en operation och vänja sig vid nya matvanor.

Efter operationen kan patienten ha flera olika slangar: en slang genom näsan till magen för att tömma utsöndring från magsäcken eller tarmen, ett drän på magen för att tömma utsöndringar från operationsområdet, en urinkateter samt en central venkateter i handen för intravenös tillförsel av vätska och näring. De första dagarna får man huvudsakligen näring genom intravenös tillförsel av vätska. Efter operationen börjar man stegvis äta normalt igen, vanligtvis redan från och med den första dagen efter operationen.

Komplikationer vid behandling

Cirka en tredjedel av alla som opererats på grund av magcancer får en komplikation eller fördröjd återhämtning i någon grad. Problemen är vanligtvis lindriga och kan behandlas utan några särskilda åtgärder med till exempel en antibiotikabehandling eller en något längre intravenös näringsbehandling än normalt.

Återhämtningstid

Längden på sjukhusvården varierar mellan fem och tio dygn. Man sjukskrivs i 1–2 månader beroende på sjukdomens omfattning och typen av operation samt beroende på hur tungt arbetet är. När man skrivs ut får man recept på smärtstillande läkemedel och eventuellt på vaccin och B12-vitamin i anknytning till att man tagit bort mjälten. För att förebygga blodproppar får man derivat av heparin i form av injektioner. Injektionsbehandlingen fortsätter minst under sjukhusvården, men vanligtvis i cirka fyra veckor efter operationen.

Uppdaterad 24.5.2022