Gå till sidans innehåll

Celiaki

Celiaki är en sjukdom där gluten som finns i näringen förorsakar skador på tunntarmens slemhinnor för personer med genetiska sjukdomsanlag. Den enda behandlingen av celiaki är en glutenfri kost under resten av livet.

Celiaki är en autoimmun sjukdom, där proteinet gluten som finns i vete, råg och korn förorsakar skador på tunntarmens slemhinnor och till följd av det störs upptaget av näringsämnen. Man kan insjukna i celiaki i vilken ålder som helst men hos de flesta konstateras sjukdomen i vuxen ålder.

Cirka två procent av Finlands befolkning har celiaki. Celiaki är kopplat till starka genetiska sjukdomsanlag: 5–10 procent av de som insjuknat har nära släktingar med celiaki. Även de som har en annan autoimmun sjukdom, såsom typ 1 diabetes eller hypotyreos hör till riskgruppen för att insjukna i celiaki. Cirka hälften av personerna med celiaki är också laktosintoleranta.

Celiaki förorsakar oftast tarmsymtom såsom diarré eller lös avföring, svullnad i magen, gasbesvär och magsmärtor. Till symtomen kan också höra förstoppning eller variation i tarmens funktion, såsom vid irritabel tarm. Absorptionsstörningen kan också leda till avmagring och anemi. Hos barn kan celiaki leda till en tillväxtstörning och en försenad pubertet.

Till celiaki hör ibland också symtom utanför tarmen. Symtomen för hudceliaki är kliande hudutslag med små blåsor som i typiska fall förekommer på armbågarna, knäna, hårbottnet och skinkorna. Hos de flesta hudceliakipatienterna är också tunntarmens tarmludd skadad även om de inte har tarmsymtom. Andra symtom utanför tarmen är aftor på munnens slemhinna, emaljskador på de permanenta tänderna, osteoporos samt olika neurologiska- och ledsymtom. Även barnlöshet, upprepade missfall och depression kan höra samman med obehandlad celiaki.

Det rekommenderas att man börjar celiakiundersökningarna med att mäta antikroppar mot transglutaminas från blodet. Ifall dessa är märkbart förhöjda (över tio gånger mer än övre gränsen för referensvärdet), säkerställs celiaki-diagnosen genom att fastställa endomysium antikroppar från blodet. Om dessa är positiva kan diagnosen fastställas utan att man vid endoskopi av magen tar ett vävnadsprov från tunntarmens slemhinna.

Om diagnosen inte kan fastställas utifrån antikropparna (antikroppar mot transglutaminas är endast lite förhöjda eller enomysium antikropparna är negativa), behövs ett vävnadsprov från tunntarmen för att konstatera celiaki.

En glutenfri kost sänker snabbt antikropparna i blodet och reparerar slemhinneskadorna i tunntarmen. Om den som undersöks självmant har påbörjat en glutenfri kost före de diagnostiska undersökningarna, borde hen återgå till den normala kosten i tre månaders tid för att undersökningarna skall vara pålitliga.

Den enda behandlingen av celiaki är en strikt och glutenfri kost under resten av livet. Vid hudceliaki kan man i början av sjukdomen få läkemedelsbehandling (dapson) för att lugna ner hudutslagen.

I den glutenfria kosten används inte vete, råg och korn, eller preparat som innehåller dessa. Att följa en glutenfri kost kräver att man gör sig förtrogen med märkningarna på förpackningar, eftersom överraskande produkter, såsom glass, yoghurt och sötsaker kan innehålla gluten.

För celiakipatienter passar spannmål såsom glutenfri havre, bovete, quinoa, majs, ris, hirs, amarant och teff.

Vanlig havre passar inte personer med celiaki. Glutenfri havre har odlats och hanterats så att det inte i något skede av processen har blandats med vete, korn eller råg. Glutenfria produkter som innehåller vetestärkelse kan också användas.

Det finska celiakiförbundet Keliakialiitto är ett nationellt patientförbund vars verksamhetsidé är att främja välfärden hos de som insjuknat i celiaki och hudceliaki, samt välfärden hos andra personer som behöver glutenfri kost och deras närstående. Det finska celiakiförbundet Keliakialiitto strävar till att aktivt påverka i samhället så att de som insjuknat i celiaki har goda förutsättningar att ta hand om sin sjukdom och leva ett fullödigt liv trots sin sjukdom.

Det finska celiakiförbundet Keliakialiittos webbsidor erbjuder information om celiaki, glutenfri kost samt om många vardagliga saker.

Uppdaterad 24.5.2022