Gå till sidans innehåll

Återhämtning efter operation av tjocktarmscancer och ändtarmscancer

Man strävar efter att återgå till det normala livet så snabbt som möjligt.

De exakta vårdplanerna görs under poliklinikbesöken. Man kommer till sjukhuset på operationsdagens morgon eller på dagen före operationen. Sjukhusvården efter operationen räcker ca 3–7 dygn. Återhämtningen kan påskyndas då man snabbt övergår till normal mat och aktivt börjar röra på sig med assistans av en sjukskötare och fysioterapeut. På så sätt kan man förminska risken för komplikationer som hör samman med operationen, såsom att tarmparalys, lunginflammationer och ventrombos. Man får åka hem när ätandet, urineringen och tarmfunktionen fungerar och smärtorna kan behandlas med smärtstillande läkemedel som tas via munnen. När man åker hem är det viktigt att man lär sig sköta den möjliga stomin. Efter operationen påbörjas en blodförtunnande medicinering som fortsätter i ca 4 veckor och man blir guidad att injicera den själv.

Sjukledighetens längd beror på ingreppet och till hurudant arbete patienten återgår. Vid en endoskopisk operation är sjukledigheten vanligen cirka 3 veckor och vid en öppen operation en aning längre. Möjliga adjuvanta behandlingar (strål- och cytostatikabehandlingar) påverkar också sjukledighetens längd.

Uppdaterad 24.5.2022