Gå till sidans innehåll

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD): arbete och studier

​​​​De flesta som insjuknat i en inflammatorisk tarmsjukdom kan arbeta och studera normalt.

Vanligen inverkar inte en inflammatorisk tarmsjukdom på valet av studieområde eller yrke. När man söker sig till en utbildning och söker arbete är det bra att ta i beaktande att ett väldigt tungt fysiskt arbete och oregelbundenhet i arbetet inte är bra för sjukdomen.

En inflammatorisk tarmsjukdom förorsakar sällan långvarig arbetsoförmåga men vid ett skov kan sjukdomen begränsa studie- och arbetsförmågan. I en sådan situation bör man diskutera med den behandlande läkaren.

Det lönar sig att öppet berätta om sjukdomen för kollegorna och chefen. Information minskar fördomar och ökar förståelsen. För vissa är öppenhet mer naturligt och andra vill hellre hålla informationen för sig själv.

När man byter arbetsplats bör man vid hälsoundersökningen inför anställningen berätta om sina långvariga sjukdomar. Det kan bli problem om den arbetssökande inte har informerat om en sjukdom som märkbart kan försvåra arbetet.

Uppdaterad 24.5.2022