Gå till sidans innehåll

Uppföljning av inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

​Inflammatoriska tarmsjukdomar kräver uppföljning resten av livet och en klar vårdplan, där man har skrivit ner linjerna för behandlingen, hur man ordnar och följer upp behandlingen.

Målet med uppföljningen av behandlingen är att säkerställa att sjukdomen förblir i remission, det vill säga symtomfri, och om sjukdomen blir aktiv finns hjälp att fås så fort som möjligt. Att regelbundet använda underhållsmediciner och att följa skötselråd är grundförutsättningar för att bibehålla remission och att återgå till remission. Till uppföljningen hör laboratorieprov samt endoskopier eller andra bilddiagnostiska undersökningar.

Vård och uppföljning ordnas på sjukhusens gastroenterologiska polikliniker, inremedicinska polikliniker, barnpolikliniker, hälsostationer eller andra läkarstationer.

Till behandlingsteamen för inflammatoriska tarmsjukdomar hör utöver läkaren en sjukskötare som är insatt i inflammatoriska tarmsjukdomar (IBD-skötare), bukkirurg, näringsterapeut, stomiskötare och vid behov andra yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Långtidsuppföljningen av en sjukdom som är i en lugn fas kan förverkligas inom primärvården.

Med laboratorieprov kan sjukdomsaktiviteten och läkemedelsbehandlingens säkerhet följas upp. I undersökningarna ingår blod-, avförings- och urinprov. Avföringens kalprotektin kan användas vid uppföljning av sjukdomsaktiviteten.

Användningen av vissa läkemedel, såsom cytostatika, kräver åtminstone i början en tät uppföljning på laboratoriet. Dessa tester för läkemedelssäkerhet tas under hela behandlingen: i början av behandlingen vanligen med 2, 4, 6, 8 och 12 veckors mellanrum och senare med 3–4 månaders mellanrum.

Kolonoskopi behövs under uppföljningen av inflammatoriska tarmsjukdomar, för att utreda terapisvaret och sjukdomsaktiviteten, samt i ett senare skede regelbundet, oavsett symtom, för att hitta cellförändringar som förutsäger cancer (endoskopisk dysplasiuppföljning).

Endoskopiska dysplasiuppföljningar utförs inom den specialiserade sjukvården. Cellförändringarna uppkommer i de vävnadsprover som tagits i samband med endoskopin.

Hos de som har Crohns sjukdom i tunntarmen kan uppföljningsundersökningen vara en magnetundersökning av tunntarmen eller datortomografi eller en kapselkameraundersökning av tunntarmen.

Tilläggsuppgifter om undersökningarna finns på följande länk:

Uppdaterad 24.5.2022