Gå till sidans innehåll

Läkemedel som del av vården vid irritabel tarm (IBS)

Att man fäster uppmärksamheten vid levnadsvanor, matvanor och möjliga faktorer som förvärrar symtomen, samt en läkemedelsbehandling som lindrar symtomen, korrigerar symtomen nöjaktigt.

Behandling av smärtsymtom

Vid magsmärtor som förorsakas av irritabel tarm kan man använda spasmolytiska smärtstillande läkemedel som lugnar ner tarmens rörelser. Även vissa antidepressiva läkemedel lindrar tarmsmärtor och därför kan de också användas fast det inte skulle vara fråga om depression.

Behandling av diarré och förstoppning

Vid diarrésymtom används läkemedel som kan lugna tarmens funktion, såsom loperamid. Vid den typen av irritabel tarm som förorsakar förstoppning kan man utöver fiberpreparat också använda osmotiska laxativa läkemedel för att mjuka upp avföringen. Av dessa är macrogol den mest effektiva och tolereras bättre än laktulos som ofta förorsakar gasbesvär.

Linaklotid är ett nytt, receptbelagt läkemedel som lindrar förstoppning och magsmärtor som hör till irritabel tarm.

Det är en långsam process att få symtomen att bli lindrigare vid irritabel tarm, det kan ta upp till flera månader. Oftast hjälper redan det patienten, att veta att det inte är fråga om någon allvarlig sjukdom som förkortar livslängden. Det är oerhört viktigt att lära sig att klara sig med en känslig mage.

Uppdaterad 24.5.2022