Gå till sidans innehåll

Graviditet och läkemedelsbehandling vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Det är bra att planera läkemedelsbehandlingen redan innan graviditeten.

De flesta läkemedlen kan användas under graviditeten. Det finns dock skäl att diskutera medicineringen som är i bruk med behandlande läkare och skötare redan innan graviditeten. Medicineringen får inte självmant avslutas under graviditeten.

Sulfasalazin och mesalazin är trygga att använda under graviditeten och amningen. Hos män kan sulfasalazin förorsaka att spermierna minskar men situationen återgår till det normala efter att medicineringen har avslutats (tas i beaktande vid planeringen av graviditeten). Azatioprin och merkaptopurin kan användas under graviditeten.

Användningen av Ciclosporin övervägs från fall till fall under graviditet.

Metotrexat får inte användas under graviditeten. Man bör sluta användningen minst tre månader innan graviditeten. Även män bör pausa användningen minst tre månader innan graviditeten börjar.

Metronidazol kan användas som korta kurer men användning under längre perioder rekommenderas inte under graviditeten.

Användningen av biologiska läkemedel under graviditeten planeras redan vid graviditetens planeringsskede och användningen bedöms enskilt. Om mamman har fått biologiska läkemedel under graviditeten, får babyn inte ges levande vaccin innan man vet att hen inte längre har biologiska läkemedel i kroppen. Detta inverkar främst på vaccin mot rotavirus.

Amning och läkemedelsbehandling

Man känner till fördelarna med amning för nyfödda och amning rekommenderas. Av de läkemedel som mamman använder överförs endast en väldigt liten del till mjölken. De flesta läkemedlen som används vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar anses vara trygga att använda. Användningen av Metotrexat, ciclosporin, metronidazol och ciprofloxacin rekommenderas dock inte under amningen.

Män och läkemedelsbehandling

Män kan använda alla andra läkemedel än metrotrexat för behandling av tarmsjukdomar när de planerar familjetillskott. Metrotrexat pausas minst tre månader innan graviditeten börjar.

Sulfasalazin kan förorsaka en minskning av spermier. Situationen återgår till det normala efter att medicineringen har avslutats.

Uppdaterad 24.5.2022