Gå till sidans innehåll

Inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) och andra sjukdomar

Många symptom utanför tarmen kan höra samman med inflammatorisk tarmsjukdom.

Regnbågshinneinflammation (irit, uveit i främre delen av ögat) är en inflammation inne i ögat. Vid regnbågshinneinflammation inflammeras den färgade delen av ögat. Ögat är smärtsamt, ljuskänsligt och synen är nedsatt. Dessutom kan man ha huvudvärk. Regnbågshinneinflammation hör inte nödvändigtvis samman med tarmsjukdomens aktivitet.

Symtomen på en inflammation i senhinnan, det vill säga episklerit, är en smärtfri rodnad i ögats senhinna, dvs. sklera, och en svullnad utan nedsatt syn. Episklerit hör samman med tarmsjukdomens aktivitet. Om inflammationen framskrider till de djupare delarna av ögat, är det fråga om sklerit. Episklerit läker av sig själv och ofta utan behandling inom ca 1–2 veckor.

Andra möjliga associerade sjukdomar är bukspottkörtelinflammation och förändringar i njurarna. De som insjuknat i inflammatoriska tarmsjukdomar löper också större risk att insjukna i ventrombos och lungemboli.

Uppdaterad 24.5.2022