Gå till sidans innehåll

Om gallsten

En tredjedel av alla kvinnor och en femtedel av alla män får med åldern gallsten. De uppstår då gallans beståndsdelar kristalliseras.

Teckning av gallsten i gallblåsan

Övervikt eller en snabb viktnedgång och tömningsstörningar i gallblåsan ökar risken för gallsten. Gallblåsan drar ihop sig när den trycker ut gallvätska för matsmältningen. Om det finns stenar i gallblåsan kan sammandragningarna orsaka smärta och sätta gallstenarna i rörelse. Stenarna kan då täppa till gallgångarna och förhindra gallvätskan från att passera.

Behov av undersökningar

Om man misstänker gallsten baserat på symtomen kan man utreda det med en ultraljudsundersökning. Om gallvärdena är förhöjda i laboratorieproven kan man dessutom behöva göra en magnetkameraundersökning av gallgångarna för att utreda om de förhöjda värdena beror på stenar i gallgångarna eller något annat.

Ibland upptäcker man gallsten av en slump när man gör en bilddiagnostisk undersökning av magen av någon annan anledning. Gallsten som inte ger några symtom och som upptäcks av en slump behöver inte behandlas.

Anledningar till att göra en galloperation

Din läkare kan rekommendera en galloperation om du ofta får gallstensrelaterade anfall av smärta i den övre delen av magen och de påverkar ditt liv negativt. Man rekommenderar också en galloperation om du har haft en gallstensrelaterad följdsjukdom, som bukspottkörtelinflammation eller stenar i gallgångarna.

Magbesvär som orsakas av gallsten kan ibland vara svåra att skilja från andra magont. Upp till fyra av fem patienter med gallsten har också ofta funktionella magbesvär av andra orsaker. De försvinner inte med en galloperation. Halsbränna, svullen mage, lätt brännande känsla i den övre delen av magen och störningar i tarmfunktionen är typiska sådana besvär.

Om du väntar på en galloperation eller om du då och då har ont i magen vilket du misstänker beror på gallsten kan det vara en god idé att äta en kost som minskar gallsymtomen. Det finns ingen läkemedelsbehandling som tar bort gallsten.

Uppdaterad 24.5.2022