Gå till sidans innehåll

Fistlar runt ändtarmsöppningen

En fistel runt ändtarmsöppningen är en gång inifrån tarmen till huden som uppstått efter en infektion i analkörteln. Gången läker inte av sig själv, utan behandlas vanligtvis kirurgiskt.

Den typiska yttre mynningen på gången är en öppning eller ett sår på huden med eventuellt lätt upphöjda kanter. Öppningen utsöndrar ett gulaktigt, blodigt eller varigt sekret. Den kan sluta sig, men öppnar sig vanligtvis snart på nytt.

Det räcker vanligtvis att se fistelns mynning för att fastställa en diagnos, men för att utreda gångens förlopp kan man behöva göra en magnetkameraundersökning eller en ultraljudsundersökning inne i ändtarmsöppningen.

Operationssättet beror på fistelns förlopp. Fistelgången eller -gångarna går vanligtvis genom den ringformade slutmuskeln, så därför måste man beakta risken för försvagad kontinens när man behandlar dem.

En fistelgång som går lågt, nära ändtarmsöppningen kan man öppna helt, och den läker vanligtvis bra. Då delar man slutmuskeln så lite att kontinensen inte hotas.

Ju högre upp fistelgången går igenom slutmuskeln, desto större är risken att kontinensen försvagas i samband med ingreppet om man öppnar gången helt. Därför har man utvecklat en stor mängd olika operationsmetoder som bevarar slutmuskeln. Problemet med metoderna är att sannolikheten för att fisteln ska läka är betydligt mindre än om man öppnar fisteln.

Vid operationer som bevarar slutmuskeln sätter man först en tråd i fistelgången för att hålla gången öppen och undvika att det bildas böldhålor. En operation för att försluta fisteln gör man först efter en flera veckor eller månader lång trådbehandling. Det gör man för att en infektion inte ska försämra resultatet av förslutningsoperationen.

Vid en advancement flap-operation försluter man den inre öppningen till gången som går genom slutmuskeln från insidan av ändtarmsöppningen och täcker den med en vävnadsflik som man format inuti tarmen.

Vid en LIFT-operation kapar man fistelgången mellan den inre och yttre slutmuskeln och syr ihop ändarna.

Vid en operation med en fistelplugg och en operation med Permacol-pasta försluter man fistelgångens inre mynning med stygn och fyller gången.

Vid en laser-fistelåtgärd behandlar man fistelgångens väggar med laser.

Gemensamt för dessa åtgärder är att de har 40–70 procents sannolikhet att lyckas.

Det är inte alltid bråttom att behandla en fistel som ger få symtom, men det är sällsynt att den läker helt av sig själv. När den yttre mynningen sluter sig kan det uppstå en ny böld, och därför kan man lämna en tråd runt fisteln permanent för att hålla förbindelsen med huden öppen. Då kan infektionssekretet komma ut på huden och man kan friare välja när man ska göra den slutliga behandlingen.

Analfistlar i anknytning till Crohns sjukdom behandlas i första hand med läkemedel och vid behov genom att öppna ansamlingar på huden.

Uppdaterad 24.5.2022