Gå till sidans innehåll

Om graviditet och inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

En inflammatorisk tarmsjukdom hindrar dig inte från att bli gravid. Innan graviditeten vore det viktigt att sjukdomen är symtomfri, det vill säga i remission.

Sjukdomens inverkan på fertiliteten

En aktiv sjukdom kan göra det svårare att bli gravid men en symtomfri sjukdom med en god balans i behandlingen inverkar vanligtvis inte på fertiliteten.

Tidigare operationer i magen och bäckenregionen kan inverka på fertiliteten och det kan vara svårare att bli gravid. Med fertilitetsbehandlingar kan man dock uppnå lika goda resultat som hos personer som inte har blivit opererade.

Sjukdomens inverkan på graviditeten

Vanligtvis framskrider graviditeten utan problem för en som lider av en tarmsjukdom om sjukdomen har varit in i en lugn period innan graviditeten. Om sjukdomen har varit aktiv vid befruktningen, förblir den ofta aktiv under graviditeten.

Under graviditeten är det viktigt att möjliga skov behandlas i tid. En aktiv inflammation ökar risken för missfall och prematur förlossning och kan förorsaka en lägre födelsevikt hos barnet. Den vårdande enheten bör alltid kontaktas om tarmsjukdomen börjar visa symtom under graviditeten. Skov kan under graviditeten behandlas med kortison.

För gravida gör man upp en vårdplan för uppföljning av tarmsjukdomen under graviditeten. För uppföljning av en tarmsjukdom räcker de vanliga blodproven som beskriver inflammationer samt ett kalprotektin-prov från avföringen. Inga onödiga undersökningar görs under graviditeten. Endoskopiundersökningar kan vid behov också utföras under graviditeten. Den som insjuknat i en tarminflammation går under graviditeten på normala rådgivningskontroller, är under uppföljning vid enheten som svarar för tarmsjukdomens behandling, samt vid behov under uppföljning vid mödrapolikliniken.

En stomi hindrar dig inte från att bli gravid. Stomin anpassar sig till de förändringar som graviditeten medför. Problem med stomin som förorsakats av en graviditet är relativt sällsynta.

Förlossning

En normal vaginal förlossning är vanligen möjlig. Förlossningssättet bestäms på förlossningssjukhuset.

En möjlig historik av operationer i magen och bäckenregionen kan inverka på valet av förlossningssätt. Den behandlande läkaren kan vid behov skicka en remiss till förlossningssjukhuset för bedömning av förlossningssätt.

Uppdaterad 24.5.2022