Gå till sidans innehåll

Avföringsinkontinens

Avföringsinkontinens förekommer i alla åldrar, men är vanligare ju äldre man blir.

Övergående avföringsinkontinens kan förekomma i samband med diarré även hos de som i övrigt har en normal kontinens. Om inkontinensen är kontinuerlig kan den bero på förändringar i ändtarmens eller slutmusklernas struktur eller funktion.

Om kontinensstörningen är lindrig försöker bara tarmgas slippa ut. I ett svårare tillstånd är det även svårt att hålla inne fast avföring.

Behandlingen av inkontinens börjar alltid med att man gör avföringen fastare. Regelbunden användning av ett fiberpreparat kan redan i sig göra avföringen fastare så att man får inkontinensen under kontroll. Det mest effektiva sättet att göra avföringen fast är att använda läkemedlet loperamid, som man kan ta regelbundet eller vid behov.

Det är bra att stärka bäckenbottenmuskulaturen om inkontinensen beror på framfallsförändringar i bäckenbotten. Man kan lindra utsläppet av tarmgaser genom att undvika livsmedel som producerar mycket gas. Om symtomen fortsätter trots dessa behandlingar bör man uppsöka läkare.

Uppdaterad 24.5.2022