Gå till sidans innehåll

Vaccinationer som del av behandlingen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

Den som insjuknat i en inflammatorisk tarmsjukdom bör ta hand om sina vaccinationer. Medicineringen kan inverka på vaccinationerna.

De som har insjuknat i en inflammatorisk tarmsjukdom löper större risk för att insjukna i smittsamma sjukdomar, å ena sidan på grund av inflammationen som är kopplad till sjukdomen och å andra sidan på grund av medicineringen som används för att lugna ner inflammationen. Vissa allvarliga infektioner kan förhindras med vaccination. Det är viktigt att man berättar åt den som vaccinerar om läkemedel som man använder även i 3 månader efter att man avslutat medicineringen.

Vaccin mot difteri och stelkramp ges i skolarna vid 11–13 års ålder och en boosterdos åt de som går i armén. En boosterdos bör tas med 10 års mellanrum. Om du är osäker när du har tagit vaccinet, lönar det sig att ta en boosterdos. Vaccinet fås avgiftsfritt vid hälsocentralen.

Vaccin mor säsongsinfluensa bör tas varje år på hösten. Hälsocentralerna informerar om riskgruppernas vaccinationer. Graviditet, över 65-års ålder samt vissa sjukdomar och läkemedel som inverkar på immunförsvaret berättigar till en avgiftsfri vaccination på hälsocentralen. Dessutom ger många arbetsgivare sina anställda vaccinationen avgiftsfritt. En medicinering som minskar immunförsvaret kan försvaga vaccinationsskyddet och därför är familjemedlemmarna till en IBD-patient med sådan medicinering berättigade till en avgiftsfri vaccination.

Pneumokockvaccinet är ett vaccin mot öroninfektioner och lunginflammation som orsakas av pneumokocker. Vaccinet har hört till det nationella vaccinationsprogrammet sedan år 2010. Vaccinet rekommenderas till alla som har en medicinering som försvagar immunförsvaret och de som är över 65-år.

Om du är född mellan 1960 och 1975 har du nödvändigtvis inte haft mässling eller fått vaccinet mot det. De som behöver, får en MPR- vaccinationsserie på två vacciner avgiftsfritt på hälsocentralen. Under en medicinering som inverkar på immunförsvaret kan inte vaccinet tas.

Om du inte har haft vattkoppor bör du vaccineras. Man betalar vaccinationsserien på två vacciner själv och man ska ha ett recept på vaccinet. Vaccinationen mot vattkoppor har hört till det nationella vaccinationsprogrammet sedan september 2017. Vaccinationen mot vattkoppor erbjuds avgiftsfritt i det nationella vaccinationsprogrammet till alla barn födda 1.1.2006 och senare som ännu inte har haft vattkoppor Under en medicinering som inverkar på immunförsvaret kan inte vaccinet tas.

HPV-vaccinet skyddar mot 2–4 papillomvirus som smittar genitalt. Flickor födda 1998 och senare har kunnat få detta vaccin om de har velat. Vaccinet är effektivare om det har tagits innan man påbörjar ett aktivt sexliv. Det kan ändå ges upp till 26-års ålder åt både flickor och pojkar. Vaccinet bör betalas själv och man ska ha ett recept på vaccinet.

Mer information om HPV-vaccinet på Kvinnohuset:

Vissa vacciner kan vara till nytta beroende på arbete, hobbyer, levnadsvanor, hemort eller sommarstugans belägenhet samt arbetsrese- och semesterresemål. Dessa är A- och B-hepatitvaccinerna och TBE-vaccinet. Mot bältros finns det ett vaccin för över 50 åringar. Innan resan bör man alltid kontrollera vilka vaccinationer det behövs i reseområdet. Medicineringen kan inverka på vaccinationerna. Så kom ihåg att nämna medicineringen vid vaccinationen även tre månader efter att medicineringen har avslutats.

Uppdaterad 24.5.2022