Gå till sidans innehåll

Strål- och cytostatikabehandling vid tjocktarmscancer och ändtarmscancer

En operation räcker inte alltid som enda behandling vid tarmcancer.

I synnerhet en operation av ändtarmscancer föregås ofta av strålbehandling eller en kombination av strål- och cytostatikabehandling. Man ger behandlingen för att tumören skall bli mindre. Detta gör det lättare att utföra operationen vid det trånga lilla bäckenet och minskar risken för att tumören ska förnyas lokalt.

Vid tjocktarmscancer räcker det endast med kirurgisk behandling om tumören är begränsad till tarmväggen. Om sjukdomen har spridit sig till lymfkörtlarna eller till andra ställen i kroppen, ges cytostatikabehandling efter operationen. Cytostatikabehandling kan också vara en primär behandling i sådana fall där metastaser i levern eller på andra ställen i kroppen är mer brådskande att behandla än själva tarmtumören. Om tumören blöder eller förorsakar tarmobstruktionssymtom måste den först behandlas med operation.

Uppdaterad 24.5.2022