Gå till sidans innehåll

Biologiska läkemedel

Biologiska läkemedel produceras eller de härstammar från levande celler. Biologiska läkemedel används vid behandling av medelsvår eller svår inflammatorisk tarmsjukdom.

Biologiska läkemedel verkar på inflammationens signalsubstanser eller förhindrar vita blodkroppar, som förorsakar eller upprätthåller inflammationer, att fungera. Biologiska läkemedel doseras på sjukhuset som intravenösa infusioner eller genom att sticka själv hemma. Under medicineringen kan infektionskänsligheten öka och därför bör man undvika att använda vaccin som innehåller levande virus.

Biosimilarer är exakta kopior av biologiska läkemedel som tidigare har blivit godkända för bruk och de motsvarar dem kvalitetsmässigt, säkerhetsmässigt och effektivitetsmässigt.

TNF-alfa hämmare förhindrar inflammatoriska signalsubstansen TNF-alfas funktioner i kroppen. TNF-alfa hämmare används förutom vid IBD, även vid andra kroniska sjukdomar.

Adalimumab och infliksimab används vid behandling av både Crohns sjukdom och ulcerös kolit. Golimumab används vid tarminflammationer endast vid behandling av ulcerös kolit.

Integrin-hämmare vedolitsumab förhindrar att de vita blodkroppar som upprätthåller en inflammation kommer in i tarmen. Den verkar i tarmen och används endast vid behandling av inflammatoriska tarmsjukdomar.

Interleukin 12/23:s hämmare ustekinumab förhindrar funktionen av de inflammatoriska signalsubstanserna Interleukin 12 och 23, genom att binda sig till dem. Ustekinumab används vid behandling av Crohns sjukdom. Därtill används den vid behandling av plackpsoriasis och psoriasisartrit.

Uppdaterad 24.5.2022