Gå till sidans innehåll

Symtom vid magcancer

I ett tidigt skede är magcancer ofta symtomfritt. När man får symtom är de relaterade till att man äter eller till en blödning från en tumör.

Vanliga symtom vid magcancer är tidig mättnadskänsla, viktnedgång, kräkning, svårighet att svälja och anemi. Ibland kan det första symtomet vara blodkräkningar, att man har blod i avföringen eller till och med en bukhinneinflammation som orsakats av att magsäcken perforerats.

Alarmerande symtom

Man ska vända sig till vården för en endoskopi av matstrupen, magsäcken och tolvfingertarmen om man får följande symtom:

  • magbesvär för första gången vid 50–55 års ålder eller senare

  • svårigheter att svälja eller ont

  • oavsiktlig viktnedgång med mer än 3 kg på ett halvår

  • återkommande kräkning eller illamående

  • anemi eller blödning, som blodkräkning eller blodig avföring

  • en kännbar massa i den övre delen av magen eller en förstorad lymfkörtel på halsen

  • magont som strålar från magen till ryggen eller som är kontinuerlig

Uppdaterad 24.5.2022