Gå till sidans innehåll

Om operativ behandling vid ulcerös kolit

Av de patienter som insjuknat i ulcerös kolit behöver sammanlagt 20–30 procent operativ behandling i något skede av sjukdomen.

5–10 procent av de patienter som insjuknat i ulcerös kolit blir opererade under de första 10 åren efter diagnosen, de flesta först senare.

Vid ulcerös kolit hamnar man på operation om

  • symtomen fortsätter eller blir värre trots läkemedelsbehandling

  • det uppkommer upprepade skov och symtomen försämrar livskvaliteten

  • läkemedelsbehandlingen förorsakar allvarliga biverkningar

  • kortisonbehandlingen har blivit förlängd och man har inte blivit av med den

  • man har upptäckt cellförändringar eller cancer i tjocktarmen.

Man hamnar på en akut operation om en läkemedels- och vätskebehandling på 5–7 dygn inte hjälper. Därtill är en mycket sällsynt orsak till akut operation en så kallad toxisk megakolon. I detta tillstånd kan tarmen inte dra sig samman normalt och föra tarmgaser vidare. Kraftiga blödningar och tarmperforation kan höra till tillståndet.

Uppdaterad 24.5.2022