Gå till sidans innehåll

Obstruktion av gallgångarna

Framför allt små gallstenar kan glida från gallblåsan till gallgången och blockera flödet av galla från levern till tolvfingertarmen.

Gallblåsa, gallgång (gemensam gallgång), tolvfingertarm (duodenum), bukspottkörtel (pancreas) och sten i bukspottkörtelgångens mynning

Symtomet på en obstruktion av gallgångarna kan vara kraftiga anfall av smärta i den övre delen av magen som liknar gallstenssmärta. Dessutom kan huden och ögonvitorna bli gula, då bilirubinet som normalt sett utsöndras i tarmen med gallan istället samlas i blodet. Om stenen kilar sig fast och blockerar bukspottkörtelgången som går till den gemensamma gallgången kan man få en bukspottkörtelinflammation.

Vid misstanke om stenar i gallgången eller något annat skäl till obstruktionen kan man utreda det med en magnetundersökning av gallgångarna (magnetic resonance cholangiopancreatography, MRCP).Det finns ingen läkemedelsbehandling som tar bort gallsten.

Behandling av gallgångssten

Stenar i gallgången tas bort antingen i samband med en galloperation eller, vilket är ännu vanligare, genom ett endoskopiskt ingrepp genom munnen (endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP). Under ett ERCP-ingrepp ger man lugnande och smärtstillande medel så att man kan genomföra åtgärden medan patienten slumrar. Vid åtgärden för man in ett böjligt endoskop genom munnen från magsäcken till tolvfingertarmen. Med hjälp av endoskopet tar man bort stenarna från gallgången genom att först öppna gallgångens slutmuskel och dra bort stenarna från gallgången. För att dra bort dem använder man en tunn vajer som man först för förbi stenen.

Därefter fyller man en ballong på vajern och drar med hjälp av ballongen ut stenen i tolvfingertarmen. Sedan säkerställer man att stenarna är borta genom att fylla gallgångarna med kontrastmedel och röntga dem. Efter ECRP:t kan man få åka hem redan samma kväll om man mår bra.

Problem vid behandling av gallgångssten

Det vanligaste problemet efter ingreppet är bukspottkörtelinflammation, som förekommer hos 2–4 procent av patienterna. Symtomet på bukspottkörtelinflammation är att man får ont i den övre delen av magen efter ingreppet. Vanligtvis räcker det med 1–2 dagars uppföljning på sjukhuset och bukspottkörtelinflammationen läker av sig själv, men ibland kan den bli svår och kräva lång sjukhusvård. Andra sällsynta problem efter ett ERCP-ingrepp är att det blöder från den öppnade slutmuskeln i gallgången till tarmen och att tolvfingertarmen punkteras i samband med ingreppet.

Uppdaterad 24.5.2022