Gå till sidans innehåll

Operativ behandling av refluxsjukdom

När det inte hjälper med livsstilsändringar och medicinering överväger man en operativ behandling. En operativ behandling medför en risk för olika följdsymtom.

När man planerar en operativ behandling registrerar man syrahalten och eventuella störningar i matstrupens rörelser i ett dygn med hjälp av en liten sensor som förs in i matstrupen. Symtomen på störningar i matstrupens rörelser kan påminna om refluxsymtom. Det är viktigt att säkerställa diagnosen före operationen, eftersom operationen inte hjälper mot symtom som orsakas av rörelsestörningar.

Operationsrisker på grund av ålder, vikt, livsstil, fysisk prestationsförmåga och underliggande sjukdomar bedöms separat för varje patient. Ingen operation är riskfri. Om man anser att nyttan är större än eventuella negativa konsekvenser kan man gå vidare med en operation.

Målet med kirurgisk behandling av en refluxsjukdom, alltså en fundoplikationsoperation, är att förhindra att det sura maginnehållet stiger upp i matstrupen. Det gör man genom att vrida den övre delen av magsäcken runt nedre delen av matstrupen till en mjuk, cirka 2 centimeter lång manschett, som man fäster med 2–3 stygn. Denna manschett förhindrar återflödet.

Samtidigt åtgärdar man ett eventuellt diafragmabråck genom att dra den del av magsäcken som stigit ovanför diafragmaöppningen och in i brösthålan tillbaka under diafragmans undersida och in i bukhålan och sy ihop diafragmaöppningen så att den blir mindre. Operationen utförs under narkos och vanligtvis med titthålsteknik, eller laparoskopiskt. Då får man fem små, cirka 1 centimeter långa sår i huden.

Magsäcken sitter normalt sett under diafragman i bukhålan. I normala fall sitter magsäcken helt under diafragman i bukhålan.

Diafragmabråck innebär att en del av magsäcken glider upp ovanför diafragman genom en öppning i diafragman och in i brösthålan. Då kan den slutarmekanism som förhindrar syran från att stiga också vara störd.

Vid operativ behandling av en refluxsjukdom, dvs. en fundoplikationsoperation, vrider man den övre delen av magsäcken och fäster den runt matstrupen som en ”backventil.” Dessutom syr man den uttänjda diafragmaöppningen så att den blir normalstor.

Uppdaterad 24.5.2022