Gå till sidans innehåll

Om irritabel tarm (IBS)

Ett funktionellt syndrom innebär att symtomen uppkommer från mag-tarmkanalens funktion. Bakom symtomen ligger ingen kroppslig sjukdom såsom inflammation eller tumör.

Irritabel tarm kan inte konstateras med blodprov eller via endoskopiska tarmundersökningar eftersom resultaten är i detta tillstånd normala. Man kan ändå göra undersökningar för att utesluta sjukdomar som förorsakar likadana symtom. Irritabel tarm förkortar inte livslängden men kan försämra livskvaliteten om den är mycket besvärlig. Besväret är vanligt.

Uppdaterad 24.5.2022