Gå till sidans innehåll

Resultat av operation vid refluxsjukdom

7–9 av tio patienter får ett bra resultat, dvs. symtomen på halsbränna och matstrupsinflammationen lättar.

Svullen mage och tidig mättnadskänsla är vanliga symtom efter en operation av refluxsjukdom, alltså fundoplikationsoperation. Problemen beror på en förändring i förmågan att rapa. En del andra magsymtom, som irritabel tarm eller avföringsinkontinens, kan till och med öka. Två av tre opererade får långvarigt ökade gasbesvär.

Efter operationen kan det vara svårt att svälja i några dagar. Ibland kommer det värsta skedet först 2–3 veckor efter operationen, men symtomet försvinner så småningom inom 1–3 månader. Operationen gör att man rapar i mindre mängd och mindre ofta. Ungefär hälften av patienterna mister förmågan att kräkas permanent till följd av operationen.

En liten del av de opererade kan till följd av en störning i det system som reglerar tömningen av magen utveckla kronisk diarré eller ”dumpingsymtom” efter att ha ätit, som svettning, darrning, hjärtklappning, illamående eller lös avföring. Det behandlas med regelbundna måltider, måttlig användning av socker och tillskott av kostfiber.

Med åren töjs en del av de uppbyggda ”backventilerna” ut och symtomen på halsbränna kan återkomma. Rätt så många måste återigen börja ta syraneutraliserande läkemedel. Man gör sällan en ny operation, eftersom resultaten då ofta är sämre än efter den ursprungliga operationen. Ibland beslutar man att göra en ny operation om backventilen glidit av så att maten får svårt att gå ner.

Risken att dö i samband med operationen är av samma klass som vid gall- eller protesoperationer, alltså mycket liten. Blödning, ventrombos och infektion är vanliga risker vid alla operationer. Cirka en av tio får ibland även svåra biverkningar av operationen.

Uppdaterad 24.5.2022