Gå till sidans innehåll

Diagnosen fettlever

Fettlever konstateras vanligtvis av en slump när man letar efter orsakerna till förhöjda levervärden.

Man har kanske tagit levervärdena vid en företagshälsovårdsundersökning eller när man påbörjat någon ny medicinering. Man kan också upptäcka fettlever vid bilddiagnostiska undersökningar, till exempel om man gör en ultraljudsundersökning för att utreda orsaken till magont.

Orsaken till fettlever ska alltid utredas i den mån det är möjligt. Vanligtvis får man reda på orsaken genom en noggrann intervju och laboratorieprov. Med riskpoängräknare som baseras på laboratorieprov och särskilda apparater som baseras på ultraljudsteknik kan man enkelt och säkert utreda leversjukdomens allvarlighetsgrad.

Uppdaterad 24.5.2022