Gå till sidans innehåll

Räknaren för leverrisk

Räknaren för leverrisk förutsäger uppkomsten av svåra former av leversjukdomar, det vill säga svåra komplikationer av levercirros som kräver sjukhusvård, levercellscancer och dödsfall på grund av leversjukdom.

Räknaren för leverrisk strävar efter att beakta centrala underliggande orsaker till leversjukdomar och ge en bedömning av risken att utveckla en svår leversjukdom inom kommande 15 år baserat på personens individuella riskfaktorprofil. Med hjälp av räknaren för leverrisk är det möjligt att identifiera personer som löper risk för att insjukna i levercirros innan en betydande leversjukdom hunnit utvecklas.

Räknaren beaktar inte inverkan av ärftliga faktorer och är inte avsedd för att förutsäga sällsynta leversjukdomar som virushepatit, autoimmun leversjukdom eller hemokromatos.

Räknaren utvecklades med hjälp av data om finländska män och kvinnor som deltog i befolkningsundersökningen för personer mellan 40 och 70 år, FINRISKI 1992–2012 eller befolkningsundersökningen Hälsa 2000. Räknaren har validerats i bland annat danskt, brittiskt och nordamerikanskt befolkningsmaterial. Riskräknarens utfallsmått var sjukhusvård, död eller levercellscancer i samband med leversjukdomen under uppföljningsperioden på 15 år.

Räknaren beaktade bl.a. samverkan av alkoholkonsumtion och metaboliska riskfaktorer samt rökning, vars roll som riskfaktor för leversjukdomar har förståtts först under de senaste åren. Räknarens prediktionsförmåga kan jämföras med den av riskräknarna för hjärt- och kärlsjukdomar. Räknaren fungerar för män, kvinnor, riskkonsumenter av alkohol och icke-riskkonsumenter samt personer med icke-alkoholrelaterad fettlever. Risken för död av annan orsak har beaktats i beräkningen av leverhändelsens riskbedömning.

Riskräknarens resultat avser din risk för att insjukna i framtiden. Resultatet innebär inte nödvändigtvis att du redan skulle ha utvecklat ärrvävnad, alltså fibros eller cirros i levern.

När man förhöjd risk för leversjukdom (>5 procent) rekommenderas det att leverns aktuella status, eller fibrosgrad, utreds. Graden av leverfibros kan utredas med blodprov eller bilddiagnostiska undersökningar som ordineras av en läkare. Om leverfibros konstateras, kartlägger man vanligtvis underliggande orsaker till leverskadan och bedömer behovet av vidare utredningar.

Uppdaterad 23.1.2023