Gå till sidans innehåll

Läkemedelsbehandling av refluxsjukdom

Periodisk eller kontinuerlig behandling med syrahämmande läkemedel kan behövas för att behandla en refluxsjukdom om det inte räcker enbart med livsstilsändringar.

Periodisk behandling med syrahämmande läkemedel brukar hjälpa mot symtomen på refluxsjukdom. Sjukdomen är dock kronisk och livsstilsändringarna måste vara bestående – annars behöver man ständigt nya perioder med läkemedelsbehandling.

Om symtomen återkommer kan man påbörja en 6–12 veckor lång läkemedelsbehandling på nytt eller ta läkemedlen under en längre tid. Vid långvarig behandling räcker det vanligtvis att ta en mindre läkemedelsdos än i det inledande skedet av behandlingen.

Läkemedlen förhindrar inte maginnehållet från att flöda tillbaka, men eftersom vätskan inte längre är sur irriterar den inte matstrupen. Läkemedlen tas regelbundet varje dag i 6–12 veckor, varefter man slutar ta dem och ser om symtomen håller sig borta. Medicinering som varat i mer än två månader ska trappas ner under flera veckors tid, för om man slutar plötsligt producerar magen mer syra än vanligt och symtomen förvärras. Man bör först halvera dosen i 2–3 veckor och därefter förlänga dosintervallen med tiden och ta läkemedlet kanske varannan eller var tredje dag.

Sporadiska symtom kan man behandla själv med syraneutraliserande läkemedel från apoteket. Långvarig medicinering inleds under läkaruppföljning. Berätta gärna för läkaren som ansvarar för uppföljningen om symtomen förvärras eller om du behöver öka medicineringen rejält.

Uppdaterad 24.5.2022