Gå till sidans innehåll

Munhälsans betydelse i behandlingen vid inflammatorisk tarmsjukdom (IBD)

En frisk mun är en del av allmän hälsa och välbefinnande. Munhälsan ska skötas med en effektiv egenvård och regelbundna kontroller.

Av munsjukdomarna kan de flesta förebyggas med god egenvård. Egenvården är viktig för alla åldrar. Munnens hälsa upprätthålls bäst med hälsosamma levnadsvanor och kost, genom att undvika att småäta samt genom att tvätta tänderna noggrant morgon och kväll med fluortandkräm.

Långvariga inflammationssjukdomar är de vanligaste tand- och munsjukdomarna. De har oftast inga eller lindriga symtom. Inflammationer som förorsakas av dålig tandhygien försvagar hela kroppen och utsätter även andra delar av kroppen för inflammationer. Regelbundna kontroller och att i ett tidigt skede söka vård är viktigt.

För de som insjuknat i en inflammatorisk tarmsjukdom är det av största vikt att ta hand om munnens och tändernas hälsa. Vid behandlingen av tarminflammation används läkemedel som försvagar immunförsvaret och då betonas vikten av att ta hand om munnens hälsa och förebygga muninflammationer. Möjliga muninflammationer bör tas hand om innan man påbörjar en medicinering som försvagar immunförsvaret.

Vid Crohns sjukdom som hör till inflammatoriska tarmsjukdomar kan det förekomma svullnad i läpparna, förtjockade kindslemhinnor, sår och tandköttsinflammationer. Munsymtom kan förekomma redan flera år före tarmsymtomen. Munsymtom förekommer i synnerhet hos barn och unga.

Uppdaterad 24.5.2022