Föreliggande moderkaka och fastsittande moderkaka

En föreliggande, eller lågt liggande, moderkaka täcker livmoderhalsens inre öppning helt eller delvis. Faktorer som ökar risken för det här är bland annat rökning, assisterad befruktning och tidigare kejsarsnitt.

Föreliggande moderkaka (placenta praevia) betyder att moderkakan sitter fast i den lägsta delen av livmodern och helt eller delvis täcker den inre livmoderhalsöpnningen. Det kallas marginell föreliggande moderkaka, när moderkakans kant ligger alldeles vid den inre livsmoderöppningen.

Vid ultraljudsundersökningen i mitten av graviditeten konstateras moderkakan vara lågt liggande hos cirka 5 procent av alla gravida, men den stiger uppåt när livmodern växer och tänjs, och i slutet av graviditeten konstateras föreliggande moderkaka hos endast 0,5 procent av alla gravida.

En knapp tredjedel av blödningarna under graviditeten beror på föreliggande moderkaka. Symtomet är vanligen blödning utan smärta. Hos vissa kvinnor förekommer dessutom sammandragningar.

Faktorer som ökar risken för föreliggande moderkaka är många tidigare förlossningar, assisterad befruktning, rökning, tidigare kejsarsnitt och gynekologisk skrapning. Diagnosen ställs med hjälp av ultraljudsundersökning. Om man har konstaterats ha lågt liggande moderkaka, ska man undvika samlag och kraftig ansträngning, eftersom det ökar risken för blödning.

Vid cirka fem procent av föreliggande moderkaka är moderkakan dessutom fastsittande, det vill säga att den har växt fast i livmodermuskeln. Risken för att moderkakan växer fast är större om man tidigare har genomgått kejsarsnitt. Eftersom fastsittande moderkaka ökar risken för kraftig blödning vid förlossningen, är målet att diagnostisera sådan med hjälp av ultraljud redan under graviditeten för att optimera behandlingen.

När kontakta läkare?

Om du har blödningar i början av graviditeten (före graviditetsvecka 22+0), ska du nämna det på rådgivningen eller åka in till förlossningssjukhusets jour om blödningen är riklig.

Vid blödning i slutet av graviditeten ska du alltid söka dig till jouren på förlossningssjukhuset, eftersom blödningen kan vara tecken på en allvarlig risk för fostret. Om blödningen är lätt, slemblandad och du märker den bara när du torkar dig, ska du ringa jouren för att få närmare råd. Om blödningen är mycket riklig, smärtorna kraftiga och allmäntillståndet försvagas, ska du genast kontakta jourpolikliniken och ringa efter ambulans.


Föregående sidaNästa sida

 


 

Uppdaterad  27.3.2018