Folsyra och graviditet

Tillräckligt intag av folsyra minskar risken för medfödda missbildningar, i synnerhet för neuralrörsdefekter, det vill säga problem som beror på att strukturerna kring ryggmärgskanalen inte försluts tillräckligt.

Finländare får för lite folat i maten och därför borde kvinnor i fertil ålder ta folatpreparat. Folat är ett B-vitamin som finns i vitaminpreparat i form av folsyra. Det är viktigt att få tillräckligt med folat för att fostret ska utvecklas normalt. Folat finns i färska grönsaker, frukt och bär samt fullkornsprodukter.

Alla kvinnor som är gravida eller planerar graviditet rekommenderas medicinering med 0,4 milligram folsyra. Medicineringen borde inledas 1–3 månader före graviditeten och det rekommenderas att den fortsätter till den 12:e graviditetsveckan. För att folsyran ska kunna upptas tillräckligt i kroppen är det samtidigt viktigt med tillräckligt intag av vitamin B12.

Större doser av folsyra behövs redan när man planerar att skaffa barn för att förebygga neuralrörsdefekter. En daglig dos på ett milligram folsyra i tablettform behövs om mamman lider av epilepsi, diabetes, celiaki, kronisk inflammatorisk tarmsjukdom eller tidigare har använt mycket alkohol eller äter mycket ensidig. Därtill ska fetmaopererade kvinnor ta förhöjd dos av folsyra under hela graviditeten. En daglig dos på fyra milligram folsyra behövs om det i familjen (hos föräldrarnas gemensamma barn eller någondera förälderns barn med en annan partner eller hos mamman eller pappan själv) har förekommit neuralrörsdefekter.

Större doser ska tas till slutet av graviditetens första tredjedel, det vill säga till den 12:e veckan. Medicineringen måste övervakas av läkare. Innan folsyramedicineringen inleds och vid behov också under den är det bra att genom laboratorieprov kontrollera att man inte har brist på vitamin B12. Närmare information om folsyra och användning av den hittar du via länkarna nedan.

Läs mer:

Graviditet och folsyra (HUS Teratologiska informationstjänst)

Folsyratillägg för kvinnor som planerar graviditet (Potilaan Lääkärilehti) på finska


Föregående sidaNästa sida

  

Uppdaterad  28.5.2018