Yleisiä ohjeita lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelun prosessista

Apuvälinepalveluprosessi on usein monitahoinen ja voi vaatia monen eri toimijan yhteistyötä.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalveluprosessi on osa asiakkaan muuta kuntoutus- ja hoitoprosessia tai palvelukokonaisuutta. Prosessi on aina yksilöllinen ja sen lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Sen tavoitteena on asiakkaan toimintakyvyn tukeminen tarkoituksenmukaisilla apuvälineillä.

 

Kyllä

Päivitetty  4.9.2023