Siirry sivun sisältöön

Miten otan työkyvyn puheeksi asiakkaan kanssa?

Kuuntele ja kysy asiakkaan tavoitteita ja omaa arviota työkyvystä.

Asiakkaan motivaation vahvistaminen kuntoutumiseen on tärkeää jokaisessa terveydenhuollon kohtaamisessa. Lähtökohtana keskustelulle voi käyttää esimerkiksi asiakkaan omaa arviota työkyvystä.

Tunnista tai selvitä, mikä on asiakkaasi oma tavoite. Kuuntele asiakkaan omaa näkemystä tilanteesta. Vahvista käsitystä, että asiat menevät hyvin ja näkymä kuntoutumiseen ja työelämään on valoisa.

Keskustele asiakkaasi kanssa,

  • mitkä asiat edistävät ja vaikeuttavat työelämään osallistumista

  • miten hän kokee terveyteen tai toimintakykyyn liittyvien ongelmien vaikeuttavan työelämässä

  • hänen työmotivaatiostaan ja työhaluistaan

  • hänen elämäntilanteeseensa ja toimeentuloonsa liittyvistä asioista.

Miettikää yhdessä, voiko työkykyä parantaa lisäämällä ammattitaitoon liittyvää osaamista tai mikä voisi vahvistaa psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista työkykyä.

Voimista asiakkaasi voimavaroja ja pystyvyyden tunnetta.

Päivitetty 8.12.2023