Kuntoutumisen seuranta

Kuntoutusprosessiin kuuluu olennaisesti tavoitteiden saavuttamisen seuranta.

Kuntoutuksen seuranta tapahtuu suunnitelmassa mainitulla tavalla, esimerkiksi

  • Verkostopalavereissa, jossa käsitellään kuntoutujan ja ammattilaisten arviot tilanteesta.
  • Kuntoutuspalautteiden avulla.

Tee näin:

  • Seuraa kuntoutumissuunnitelman toteutumista ja huolehdi, että sitä päivitetään tarvittaessa.
  • Huolehdi, että mahdolliset seurantapalaverit toteutuvat.
  • Seuraa, ettäsovitut kuntoutus palautteet saapuvat.
  • Arvioi jatkokuntoutustarve.
 

Kyllä

Päivitetty  24.3.2020