Siirry sivun sisältöön

Apuvälineiden vakuuttaminen ja vahingonkorvausvastuu

Apuvälineen vahingonkorvausmenettelyt vaihtelevat tilanteen mukaan.

Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet omistava taho eli terveydenhuolto vakuuttaa omistamansa apuvälineet irtaimistovakuutuksella.

Organisaation irtaimistovakuutussopimukseen tulee olla selkeästi kirjattuna lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet. Sopimuksessa tulee huomioida, että se kattaa eri kohteissa olevat apuvälineet, kuten eri varastoissa olevat ja asiakkaille lainatut apuvälineet.

Organisaation tulee harkita omavastuuosuutensa suuruus. Irtaimistovakuutuksesta korvataan yleensä palo-, varkaus ja ilkivallan aiheuttamat vahingot.

Sähköpyörätuoleille ja sähkömopedeille ei liikennevakuutuslain mukaan tarvitse ottaa liikennevakuutusta.

Vahinkotapauksissa Liikennevakuutuskeskus käsittelee ja korvaa sähköpyörätuolilla tai sähkömopedilla aiheutetut vahingot. Korvauksen piiriin kuuluvat vastapuolelle aiheutuneet omaisuusvahingot ja molemmille osapuolille aiheutuneet henkilövahingot.

Rahdin aikana tapahtuneista vahingoista vastaa yleensä rahdin suorittaja. Apuvälinekilpailutuksissa tulisi vaatia toimitus suoraan perille sovittuun määräpaikkaan, joko terveydenhuollon toimintayksikköön tai asiakkaan kotiin (TOP FIN01). Jos rahti tilataan esimerkiksi asiakkaan kotiin, tulee varmistaa, että kuljetuksen ajan apuvälineestä vastaa kuljetusliike.

Jos apuväline vahingoittuu taksimatkan aikana, taksin liikennevakuutus vastaa matkustajan apuvälineille aiheutuvista vahingoista. Käyttäjän tulee tehdä selvitys tapahtuneesta apuvälineen omistavalle yksikölle, jotta se voi vaatia korvauksia. Jos apuväline vahingoittuu taksiin lastauksen aikana ajoneuvon ollessa pysähdyksissä, vastaa vahingosta lastauksen suorittaja.

Apuvälineen käyttäjän kannattaa ilmoittaa hänen hallussaan olevat, terveydenhuollosta lainatut apuvälineet omaan kotivakuutukseensa ja matkatavaravakuutukseensa mahdollisten vahinkojen, varkauden tai ilkivallan varalta. Apuvälineen käyttäjää ei voida kuitenkaan velvoittaa ottamaan vakuutuksia apuvälineille.

Tarvittaessa hän voi harkita lisävakuutusturvaa. Normaalisti vakuutuksen kohteena on oma omaisuus, mutta on mahdollista vakuutta myös omaisuus, josta on vastuussa. Tästä tulee erikseen mainita vakuutusta ottaessa, jolloin vakuutusmaksu määräytyy sen mukaisesti.

Jos apuväline rikkoutuu ulkomailla, käyttäjän on itse huolehdittava sen korjauksesta. Suomalaisviranomaiset eivät yleensä korvaa ulkomailla aiheutuneita apuvälineiden huolto- tai korjauskuluja, eivätkä ne järjestä korjausta ulkomailla. Suomalaisviranomaisilla ei myöskään ole velvollisuutta toimittaa uutta apuvälinettä ulkomaille. Matkatavaravakuutus helpottaa vahingoittuneen apuvälineen korjauksessa ja korvausasioissa.

Jos käyttäjällä on oikeus apuvälineeseen Suomessa ja hän haluaa uuden apuvälineen Suomesta rikkoutuneen tilalle, vastaa käyttäjä apuvälineen toimittamisen järjestelyistä ja kuljetuskustannuksista.

Vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) mukaisena korvatun välineen, koneen tai laitteen omistusoikeus voi joskus olla käyttäjällä ja siinä tapauksessa hän hankkii tarpeelliseksi katsomansa vakuutukset apuvälineille.

Päivitetty 28.9.2022