Siirry sivun sisältöön

Yksilöllinen työkyvyn tukeminen

Pääsääntöisesti jokainen työtä haluava on työkykyinen johonkin työhön, jos se suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaan ja annetaan riittävä tuki.

Asiakas on toimija, jonka tavoitteet suuntaavat kuntoutusta. Yhteistyötä tarvitaan yksilöllisissä prosesseissa ja alueellisesti eri toimijoiden kesken.

Työikäisen kuntoutuksessa on tärkeää

  • asiakkaan oman toimijuuden vahvistaminen

  • asiakkaan työ- ja toimintakyvyn edistäminen

  • varmistaa asiakkaan ammatillinen polku yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Työn ja työelämän jatkuva muutos, työurien pirstaleisuus ja toisaalta työntekijöiden suoritusvaatimukset haastavat työkyvyn ja työllistymisen tuen käytännöt. Muuttuvat työt ja toimintaympäristöt edellyttävät osaamista, joustavuutta ja mukautumista. Siksi on tärkeää tukea asiakkaan toimijuutta ja voimaantumista.

Kestävä työllistyvyys merkitsee

  • kykyä ja mahdollisuutta saada työtä, säilyttää työ ja edetä työuralla

  • olosuhteita, joissa työntekijällä on mahdollisuus antaa täysipainoinen työpanos ja samalla turvata terveytensä ja hyvinvointinsa.

Osa työntekijöistä voi tarvita tukea määräajan, osa pitkäkestoisesti. Työhön palaaminen, myös osittain, voi olla kuntoutumista tukeva tekijä.

Päivitetty 12.1.2024