Siirry sivun sisältöön

Apuvälineen luovutus käyttöön

Apuvälineen käyttäjä saa ohjauksen apuvälineen käyttämisestä apuvälineen luovutuksen yhteydessä.

Terveydenhuollon toimintayksikön tulee huolehtia siitä, että asiakas saa riittävän ohjauksen, käyttöohjeet ja lainaustositteen, kun apuväline luovutetaan käyttöön. Lainaustositteeseen suositellaan kirjattavan seuraavat tiedot:

 • apuvälineen omistajan tiedot

 • apuvälineen käyttäjän tiedot

 • apuvälineen tiedot

 • apuvälineen käyttöaika, milloin alkaa ja milloin päättyy

 • apuvälineen lainaus- ja palautusohjeet.

Apuvälineen lainaus- ja palautusohjeiden suositellaan sisältävän seuraavat tiedot:

 • palauttamiseen ja tiedusteluihin liittyvät yhteystiedot

 • huoltoon ja korjaukseen tai vaaratilanteisiin liittyvä informaatio ja tarvittavat yhteystiedot

 • muuttamiseen liittyvä informaatio

 • apuvälineen vahingonkorvausvastuusta tiedottaminen

 • suositus käyttökuntoisuuden ylläpitoon liittyvistä toimista.

Lainaustositteessa voi myös kehottaa apuvälineen käyttäjää huolehtimaan apuvälineen käyttökuntoisuudesta saamiensa ohjeiden mukaisesti. Lainaustositteessa voi olla maininta korvattavista kuluista, jos apuväline

 • jätetään palauttamatta

 • vaurioitetaan tahallisesti

 • käytetään huolimattomasti tai ohjeiden vastaisesti

 • säilytetään ohjeiden vastaisesti ja tämä aiheuttaa apuvälineen rikkoutumisen.

Vahingonkorvauslain (412/1974) perusteella ne voidaan velvoittaa käyttäjän korvattavaksi.

Lainaustositteessa voi olla paikka apuvälineen vastaanottajan ja sen luovuttajan allekirjoituksille. Allekirjoitukset eivät muuta sopimusta sitovammaksi juridisesti. Esimerkiksi velvoite apuvälineen palauttamisesta määräaikaan mennessä on sitova, vaikka lainaustositetta ei olisi allekirjoitettu.

Apuvälineet ovat lainassa, eivät asiakkaan omistuksessa. Poikkeuksena ovat apuvälineet, jotka valmistetaan asiakkaalle henkilökohtaisesti. Tällaisia henkilökohtaisia apuvälineitä ovat esimerkiksi peruukit, silmälasit ja proteesit.

Päivitetty 10.5.2022