Siirry sivun sisältöön

Apuvälinepalveluun liittyvät hankintamenettely

Terveydenhuollon apuvälinepalvelun hankinnoissa tulee noudattaa julkisia hankintoja säätelevää lainsäädäntöä.

Hankintakustannusten kynnysarvon ylittävistä hankinnoista tulee järjestää kilpailutus. Kilpailutus voidaan toteuttaa sovitusti alueellisesti tai paikallisesti. Apuvälineistä hankintasopimuksia tehtäessä terveydenhuollon yksikön tulee huolehtia, että apuvälineet ovat CE-merkittyjä pois lukien muun muassa yksilöllisesti valmistetut apuvälineet. Jos kyseessä on terveydenhuollon laite tai tarvike, tulee apuvälineen täyttää lääkinnällisistä laitteista annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/745, jota sovelletaan 26.5.2021 alkaen. Se korvaa vanhan lääkinnällisiä laitteita koskevan direktiivin 93/42/ETY.

Apuvälineen tai apuvälinepalvelun hankkimiseen voidaan käyttää myös palvelusetelijärjestelmää ja terveydenhuollon toimintayksikkö voi solmia leasing-sopimuksia apuvälineistä vuokratakseen niitä.

​Apuvälineet hankitaan terveydenhuollon yksiköihin hankintasopimusten perusteella joko suurempina erinä tai yksittäin. Myös silloin, jos hankinta joudutaan suorittamaan hankintasopimusten ulkopuoliselta toimittajalta, on terveydenhuollon yksikön huolehdittava siitä, että apuväline soveltuu lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineeksi ja että sille on käyttöohjeet. Tilauskäytännöt ohjeistetaan organisaatiokohtaisesti.

Terveydenhuollon toimintayksikkö voi hankkia myös apuvälinepalvelua. Riippumatta siitä, tuottaako terveydenhuollon toimintayksikkö palvelut itse vai hankitaanko palvelu ostopalveluna, on terveydenhuollon toimintayksikkö vastuussa siitä, että apuvälineen käyttötarve arvioidaan ja käyttöön luovutuksen yhteydessä asiakas saa sekä ohjauksen apuvälineen käytöstä että kirjalliset käyttöohjeet. ​

Apuvälineen hankkimiseen voidaan käyttää myös palvelusetelijärjestelmää lisäten apuvälineen tarvitsijan valinnan mahdollisuuksia. Palvelusetelillä tarkoitetaan hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalvelujen saajalle myöntämää sitoumusta korvata palvelujen tuottajan antaman palvelun kustannukset hyvinvointialueen ennalta määrittelemään arvoon asti.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain (569/2009) mukaan lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annetun palvelusetelin arvon tulee olla sellainen, että sillä voi hankkia asiakkaan yksilöllistä tarvetta vastaavan tavanomaisen apuvälineen. Asiakas voi kuitenkin halutessaan hankkia palvelusetelin arvoa kalliimman apuvälineen, jolloin hänen tulee itse maksaa valitsemansa apuvälineen ja palvelusetelin arvon välinen hinnanero.

Terveydenhuollon toimintayksikkö voi hankkia apuvälineen myös vuokraamalla sen asiakkaan käyttöön. Vuokraustilanteissa apuvälineen käyttötarve usein arvioidaan terveydenhuollon toimintayksikössä. Vuokraussopimus voi sisältää pelkästään apuvälineen tai siinä voidaan sopia koko palveluprosessin toteutuksesta. Mikäli vuokrausmenetelmällä hankitaan koko palveluprosessi, on terveydenhuollon toimintayksikkö vastuussa siitä, että apuvälineen käyttötarve arvioidaan ja käyttöön luovutuksen yhteydessä asiakas saa sekä ohjauksen apuvälineen käytöstä että kirjalliset käyttöohjeet.

Päivitetty 10.5.2022